23 ΕΣΦΙΕ Apps

276

Free 23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Download For PC Windows 7,8,10,XP

23 ΕΣΦΙΕ

23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Download For PC Windows Full Version.23 ΕΣΦΙΕ Apps Full Version Download for PC.Download 23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Version for PC,Laptop,Windows.Αυτή η εφαρμογή αποτελεί ένα πλήρη οδηγό για το φετινό Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε), τη σημαντικότερη εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) με συμμετοχή φοιτητών από όλες της Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, από αντίστοιχες
σχολές του εξωτερικού, από μη ιατρικά αλλά παρεμφερή τμήματα καθώς και καθηγητών από όλη την
επικράτεια και διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού.

Μέσω της εφαρμογής αποκτήστε εύκολα πρόσβαση σε:
– Πρόγραμμα τραπεζών ανα ημέρα
– Αναζήτηση τίτλου ή θεματολογίας
– Ομιλητές
– Χάρτες
– Διατήρηση αγαπημένων προς παρακολούθηση

How to Run 23 ΕΣΦΙΕ Apps for PC,Laptop,Windows 7/8/10/XP

1.Download and Install Android Emulator on PC.Click “Download Emulator” to download.

2.Run Android Emulator on PC,Laptop or MAC.

3.Open Android Emulator for PC import the 23 ΕΣΦΙΕ Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install 23 ΕΣΦΙΕ APPS for PC.Now you can play 23 ΕΣΦΙΕ Apps on PC.

DOWNLOAD APK DOWNLOAD EMULATOR