23 ΕΣΦΙΕ Apps

409

Frei 23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Download For PC Windows 7,8,10,XP

23 ΕΣΦΙΕ

23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Download For PC Windows Full Version.23 ΕΣΦΙΕ Apps Full Version Download for PC.Herunterladen 23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Version for PC,Laptop,Windows.Αυτή η εφαρμογή αποτελεί ένα πλήρη οδηγό για το φετινό Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε), τη σημαντικότερη εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) με συμμετοχή φοιτητών από όλες της Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, από αντίστοιχες
σχολές του εξωτερικού, από μη ιατρικά αλλά παρεμφερή τμήματα καθώς και καθηγητών από όλη την
επικράτεια και διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού.

Μέσω της εφαρμογής αποκτήστε εύκολα πρόσβαση σε:
Πρόγραμμα τραπεζών ανα ημέρα
Αναζήτηση τίτλου ή θεματολογίας
Ομιλητές
Χάρτες
Διατήρηση αγαπημένων προς παρακολούθηση

Wie starten 23 ΕΣΦΙΕ Apps for PC,Laptop,Windows 7/8/10 / XP

1.Download und Installation von Android-Emulator auf PC.Click “Herunterladen Emulator” herunterladen.

2.Führen Android Emulator auf dem PC,Laptop oder MAC.

3.Öffnen Sie Android-Emulator für PC Import der 23 ΕΣΦΙΕ Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Installieren 23 ΕΣΦΙΕ APPS for PC.Now you can play 23 ΕΣΦΙΕ Apps on PC.

APK HERUNTERLADEN DOWNLOAD-Emulatoren