23 ΕΣΦΙΕ Apps

408

Gratis 23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Download For PC Windows 7,8,10,XP

23 ΕΣΦΙΕ

23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Download For PC Windows Full Version.23 ΕΣΦΙΕ Apps Full Version Download for PC.Descargar 23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Version for PC,Ordenador portátil,Windows.Αυτή η εφαρμογή αποτελεί ένα πλήρη οδηγό για το φετινό Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε), τη σημαντικότερη εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) με συμμετοχή φοιτητών από όλες της Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, από αντίστοιχες
σχολές του εξωτερικού, από μη ιατρικά αλλά παρεμφερή τμήματα καθώς και καθηγητών από όλη την
επικράτεια και διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού.

Μέσω της εφαρμογής αποκτήστε εύκολα πρόσβαση σε:
Πρόγραμμα τραπεζών ανα ημέρα
Αναζήτηση τίτλου ή θεματολογίας
Ομιλητές
Χάρτες
Διατήρηση αγαπημένων προς παρακολούθηση

Como correr 23 ΕΣΦΙΕ Apps for PC,Ordenador portátil,Windows 7/8/10 / XP

1.Descargar e instalar Android Emulador de PC.Click “Descargar emulador” descargar.

2.Emulador de ejecutar Android en el PC,Ordenador portátil o MAC.

3.Abrir el emulador de Android para PC de la importación del 23 ΕΣΦΙΕ Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Instalar 23 ΕΣΦΙΕ APPS for PC.Now you can play 23 ΕΣΦΙΕ Apps on PC.

APK DESCARGAR emuladores DE DESCARGA