23 ΕΣΦΙΕ Apps

410

Gratuit 23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Download For PC Windows 7,8,10,XP

23 ΕΣΦΙΕ

23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Download For PC Windows Full Version.23 ΕΣΦΙΕ Apps Full Version Download for PC.Télécharger 23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Version for PC,Portable,Windows.Αυτή η εφαρμογή αποτελεί ένα πλήρη οδηγό για το φετινό Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε), τη σημαντικότερη εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) με συμμετοχή φοιτητών από όλες της Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, από αντίστοιχες
σχολές του εξωτερικού, από μη ιατρικά αλλά παρεμφερή τμήματα καθώς και καθηγητών από όλη την
επικράτεια και διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού.

Μέσω της εφαρμογής αποκτήστε εύκολα πρόσβαση σε:
Πρόγραμμα τραπεζών ανα ημέρα
Αναζήτηση τίτλου ή θεματολογίας
Ομιλητές
Χάρτες
Διατήρηση αγαπημένων προς παρακολούθηση

Comment exécuter 23 ΕΣΦΙΕ Apps for PC,Portable,Windows 7/8/10 / XP

1.Télécharger et installer Android Emulator sur PC.Click “Emulator Télécharger” Télécharger.

2.Exécuter Android Emulator sur PC,Ordinateur portable ou MAC.

3.Ouvrez émulateur Android pour l'importation PC du 23 ΕΣΦΙΕ Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Installer 23 ΕΣΦΙΕ APPS for PC.Now you can play 23 ΕΣΦΙΕ Apps on PC.

Télécharger APK TÉLÉCHARGER émulateurs