23 ΕΣΦΙΕ Apps

404

Livre 23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Download For PC Windows 7,8,10,XP

23 ΕΣΦΙΕ

23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Download For PC Windows Full Version.23 ΕΣΦΙΕ Apps Full Version Download for PC.baixar 23 ΕΣΦΙΕ Apps Latest Version for PC,Computador portátil,Windows.Αυτή η εφαρμογή αποτελεί ένα πλήρη οδηγό για το φετινό Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε), τη σημαντικότερη εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) με συμμετοχή φοιτητών από όλες της Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, από αντίστοιχες
σχολές του εξωτερικού, από μη ιατρικά αλλά παρεμφερή τμήματα καθώς και καθηγητών από όλη την
επικράτεια και διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού.

Μέσω της εφαρμογής αποκτήστε εύκολα πρόσβαση σε:
Πρόγραμμα τραπεζών ανα ημέρα
Αναζήτηση τίτλου ή θεματολογίας
Ομιλητές
Χάρτες
Διατήρηση αγαπημένων προς παρακολούθηση

Como executar 23 ΕΣΦΙΕ Apps for PC,Computador portátil,Windows 7/8/10 / XP

1.Baixe e instale emulador Android em PC.Click “Baixar Emulator” baixar.

2.Executar emulador Android no PC,Portátil ou MAC.

3.Abrir emulador Android para PC importar o 23 ΕΣΦΙΕ Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Instalar 23 ΕΣΦΙΕ APPS for PC.Now you can play 23 ΕΣΦΙΕ Apps on PC.

DESCARREGAR APK emuladores BAIXAR