Tili Rus. Las primeras aplicaciones de paso

456

Free Rus tili. Birinchi bosqich Apps Latest Download For PC Windows 7,8,10,XP

Tili Rus. Birinchi bosqich

Tili Rus. Birinchi bosqich Apps Latest Download For PC Windows Full Version.Tili Rus. Birinchi bosqich Apps Full Version Download for PC.Descargar Tili Rus. Birinchi bosqich Apps Latest Version for PC,Ordenador portátil,Windows.Русский язык. Учебник начальный уровень.

Rus tilini o’rganuvchilar uchun boshlang’ich kurs. O’quv-qo’llanma

MUNDARIJA

Birinchi dars. Ot so‘z turkumlari
Ikkinchi dars. Otlarning birlik va ko‘plik shakllari
Uchinchi dars. Kishilik olmoshlari
To‘rtinchi dars. Egalik olmoshlari
Beshinchi dars. Egalik olmoshlarining shakllari
Oltinchi dars. Lug‘at bilan o‘qiymiz
Yettinchi dars. Fe’llar
Sakkizinchi dars. Hozirgi zamon fe’lining tuslanishi
To‘qqizinchi dars. Ayrim nostandart tuslanish shakllari
O‘ninchi dars. Mashqlar bilan mustahkamlaymiz
O‘n birinchi dars. Buyruq mayliimperativ
Xulosa. Keyingi bosqich haqida

Como correr Tili Rus. Birinchi bosqich Apps for PC,Ordenador portátil,Windows 7/8/10 / XP

1.Descargar e instalar Android Emulador de PC.Click “Descargar emulador” descargar.

2.Emulador de ejecutar Android en el PC,Ordenador portátil o MAC.

3.Open Android Emulator for PC import the Rus tili. Birinchi bosqich Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install Rus tili. Birinchi bosqich APPS for PC.Now you can play Rus tili. Birinchi bosqich Apps on PC.

APK DESCARGAR emuladores DE DESCARGA