Rus tili. Birinchi bosqich Apps

481

Free Rus tili. Birinchi bosqich Apps Latest Download For PC Windows 7,8,10,XP

Rus tili. Birinchi bosqich

Rus tili. Birinchi bosqich Apps Latest Download For PC Windows Full Version.Rus tili. Birinchi bosqich Apps Full Version Download for PC.Télécharger Rus tili. Birinchi bosqich Apps Latest Version for PC,Portable,Windows.Русский язык. Учебник начальный уровень.

Rus tilini o’rganuvchilar uchun boshlang’ich kurs. O’quv-qo’llanma

MUNDARIJA

Birinchi dars. Ot so‘z turkumlari
Ikkinchi dars. Otlarning birlik va ko‘plik shakllari
Uchinchi dars. Kishilik olmoshlari
To‘rtinchi dars. Egalik olmoshlari
Beshinchi dars. Egalik olmoshlarining shakllari
Oltinchi dars. Lug‘at bilan o‘qiymiz
Yettinchi dars. Fe’llar
Sakkizinchi dars. Hozirgi zamon fe’lining tuslanishi
To‘qqizinchi dars. Ayrim nostandart tuslanish shakllari
O‘ninchi dars. Mashqlar bilan mustahkamlaymiz
O‘n birinchi dars. Buyruq mayliimperativ
Xulosa. Keyingi bosqich haqida

Comment exécuter Rus tili. Birinchi bosqich Apps for PC,Portable,Windows 7/8/10 / XP

1.Télécharger et installer Android Emulator sur PC.Click “Emulator Télécharger” Télécharger.

2.Exécuter Android Emulator sur PC,Ordinateur portable ou MAC.

3.Open Android Emulator for PC import the Rus tili. Birinchi bosqich Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install Rus tili. Birinchi bosqich APPS for PC.Now you can play Rus tili. Birinchi bosqich Apps on PC.

Télécharger APK TÉLÉCHARGER émulateurs